Δείτ το video (3D animation)

Οι μαθητές γράφουν το σενάριό τους, το ηχογραφούν και με τη βοήθεια του δασκάλου δημιουργούν 3D animation

με θέμα ένα συμβόλαιο χρήσης του διαδικτύου από όλη την οικογένεια