Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται όλες οι δραστηριότητες με τις οποίες οι μαθητές ενεπλάκησαν και παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους με ποικίλους τρόπους και εργαλεία. Παρουσιάζονται σε μορφή εικόνας.