Οι ΤΠΕ είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τους μαθητές στην πορεία  προς μια ενισχυμένη παιδαγωγική για τον 21ο αιώνα.  Σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, οι νέες θεωρίες μάθησης περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη δράση. Πρόκειται για ένα δυναμικό σχήμα που προέκυψε από  την ανάγκη για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της διδακτικής πράξης μέσα από ένα δυναμικό σχήμα. [..]

 

Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική εργασία:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  2014-2015: ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;