Το σύνολο των μαθητών είναι 25 και με βάση το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιάζουν  και υλοποιούν τη δράση τους.

Η τάξη έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Μέσα στην τάξη επίσης βρίσκεται ένας υπολογιστής με βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο για την παρουσίαση εργασιών ή για οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική ανάγκη.

Επίσης, η δράση πραγματοποιείται και σε εργαστήρι πληροφορικής όπου πάλι οι μαθητές συνεργάζονται. Ο αριθμός των υπολογιστών είναι 15. Ακόμη κάθε μαθητής έχει το δικό του προσωπικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο στο σπίτι του ώστε να έχει τη δυνατότητα συνεργασίας εξ αποστάσεως με συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία.[...]

 

Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική εργασία:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  2014-2015: ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;