Η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Η συνεργασία πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε μαθητές με μαθητές αλλά και μαθητές με δάσκαλο. Ο δάσκαλος είχε το ρόλο του συντονιστή, βοηθού, συμβούλου, συμμετέχοντας ο ίδιος στη διαδικασία της μάθησης.
     Πριν από τη συγκεκριμένη διαδικασία/εκπαιδευτική δράση προηγήθηκε ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το υπό διαπραγμάτευση θέμα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πραγματοποιήθηκαν διάφορα μαθήματα με ψηφιακά εργαλεία και ιδιαίτερα με το Office 365 Academic από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Το συγκεκριμένο  ψηφιακό εργαλείο, οι μαθητές το  χρησιμοποιούν για όλα τα γνωστικά αντικείμενα και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη δράση.
     Από την πλευρά του εκπαιδευτικού δε χρειάστηκε επιμόρφωση για τα ψηφιακά εργαλεία, διότι η χρήση,  εξοικείωση και αξιοποίησή τους γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια και σε καθημερινή βάση.
     Ο εκπαιδευτικός επιμορφώθηκε στις «Δεξιότητες ζωής», επιμόρφωση την οποία υλοποιεί το Βρετανικό Συμβούλιο.

 

Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική εργασία:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  2014-2015: ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;