Στην παρούσα εκπαιδευτική δράση αξιοποιήθηκαν από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό τα παρακάτω λογισμικά:

 

Office 365 Academic (Πλατφόρμα αλληλεπίδρασης, συνεργασίας)

Office Mix  (Πρόσθετο του Power Point)

Microsoft One Note (Δημιουργία Σημειωματάριου)

Microsoft Power Point (Δημιουργία παρουσιάσεων)

Microsoft Word (Επεξεργασία Κειμένου)

Microsoft Autocollage (Δημιουργία αφισών)

Microsoft DeepZoom (Δημιουργία διαδραστικών εικόνων υψηλής ανάλυσης)

Microsoft Movie maker (Δημιουργία videos και podcast)

Microsoft Bing (Μηχανή αναζήτησης)

Wordle (Δημιουργία ετικετοσύννεφου)

Cartoon Story Maker (Δημιουργία Comics)

Muvizu (Δημιουργία 3D animation)