Η προτεινόμενη καινοτόμος δράση στηρίζεται σε μια πλουραλιστική προσέγγιση της μάθησης.    

   Ο γενικότερος σκοπός της προτεινόμενης διδακτικής παρέμβασης είναι  η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή πλοήγηση του διαδικτύου, ένα θέμα το οποίο οι μαθητές και οι γονείς τους αντιμετωπίζουν καθημερινά, μέσα από έρευνα, ανακάλυψη και  δημιουργική σκέψη, ώστε να καλλιεργήσουν σημαντικές γνωστικές, κοινωνικές και τεχνολογικές δεξιότητες, δεξιότητες ζωής. Αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα.

 

Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική εργασία:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  2014-2015: ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;